Share Post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

सहकारी बुलेटिन । सहकारी संघ संस्थाहरुले दुई आर्थिक बर्षको सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा छुट्टाएर राखेको रकम मन्त्रालयको बैङ्क खातामा जम्मा गर्ने समय अब ६ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगतको सहकारी प्रबद्र्धन कोषको सचिवालयले २०७७ असार १५ गते एक सूचना प्रकाशन गरी मुलुकभरका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई १ महिनाभित्र रकम जम्मा गर्न ताकेता गरेको थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७० को उपदफा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम आ.ब. २०७४।०७५ र आ.ब. २०७५।०७६ मा सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा छुट्याएर राखेको रकम मन्त्रालयको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सहकारी प्रबद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची १ भरी ई–मेल ठेगानामार्फत कोष प्रमुखलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ । ऐनमा सहकारी संघ संस्थाले आर्जन गरेको शुद्ध बचतबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा छुट्याई बाँकी रहेको रकमबाट सुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम सहकारी प्रबद्र्धन कोषमा छुट्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि. को चल्ती हिसाव नं. १९६००००००९०१, खातावालाको नाम ः MINISTRY OF LAND MGT. COOP, & POV.ALLE, कृषि विकास बैङ्क लि.को चल्ती हिसाव नं. ०१–००२–०१५८२९७४–०१–५, खातावालाको नाम ः MINISTRY OF LAND MANG.COOP POVERTY  र नेपला बैङ्क लि.को चल्ती हिसाव नं. २५९०१०००००२००७०००००१ KA २.७.०.१, खातावालाको नाम ः BHUMI BYABASTHA Sa.Ta.Ga.Ni.Ma.मध्ये कुनै एक बैङ्क खातामा सहकारी संघ संस्थाहरुले रकम जम्मा गर्न सक्ने कोषको सचिवालयले जनाएको छ । रकम जम्माको भौचरसँगै अनुसूची १ फारम भरी मन्त्रालयको ईमेल ठेगाना [email protected]  मा पठाउनु पर्नेछ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७० र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २६ मा सहकारी प्रवद्र्धन कोष सम्बन्धि व्यवस्था उल्लेख छ ।

 

सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालक कार्यविधि २०७६ को अनुसूची १

 


Share Post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

तपाईको प्रतिक्रिया